Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 08 : 31
Năm 2020 : 1.400
Hiến máu tình nguyện Trường Mầm non Trọng Quan

Hiến máu tình nguyện Trường Mầm non Trọng Quan

Thực hiện công văn số 225 của Phòng GDĐT Đông Hưng, thực hiện Kế hoạch sô 01/KH- BCĐHMTN ngày 24/2/2019 của ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện; Kế koachj số 06?KH-PGDĐT ngày 20/3/2019 về việc tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 Trường Mầm non Trọng Quan đã lập danh sách 3 đồng chí: Trần Thị ...