Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 1.040
Năm 2022 : 4.038

Một số hình ảnh lao động của giáo viên

Thực hiện theo công văn 173 ngày 10/10/2019 

Thực hiện theo công văn 173 ngày 10/10/2019 yêu cầu về việc công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Trường Mầm non tổ chức cho giáo viên vệ sinh quang cảnh xung quanh nhà trường tạo môi trường xanh-sach-đẹp