Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 08 : 31
Năm 2020 : 1.400
Sơ kết học kì I năm học 2019-2020

Sơ kết học kì I năm học 2019-2020

Thực hiện theo sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Đông Hưng ngày 14 tháng 01 năm 2020 trường Mầm non Tổ chức hội nghị sơ kết học kì I năm học 2019-2020
Hiến máu tình nguyện Trường Mầm non Trọng Quan

Hiến máu tình nguyện Trường Mầm non Trọng Quan

Thực hiện công văn số 225 của Phòng GDĐT Đông Hưng, thực hiện Kế hoạch sô 01/KH- BCĐHMTN ngày 24/2/2019 của ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện; Kế koachj số 06?KH-PGDĐT ngày 20/3/2019 về việc tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 Trường Mầm non Trọng Quan đã lập danh sách 3 đồng chí: Trần Thị ...
Tuần lễ học tập suốt đời

Tuần lễ học tập suốt đời

Thực hiện theo công văn 157 ngày 27/9/2019 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Đông Hưng về việc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019". Trường Mầm non Trọng Quan tổ chức cho cán bộ, giáo viên cùng tham gia và thực hiện các nội dung theo công văn đã chỉ đạo